Sunday, June 26, 2011

AYAT AL QURAN TERAKHIR


Al-Ya'qubi di dalam Tarikhnya berkata:

Ada pendapat yang mengatakan bahawa ayat yang akhir sekali diturunkan ialah "Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu." Ia adalah riwayat yang sahih dan telah diturunkan pada hari perlantikan Amirul Mukmin 'Ali bin Abi Talib AS di Ghadir Khum. Begitu juga mengenai ayat al-Ma'arij, mereka menyatakan bahawa ayat tersebut diturunkan mengenai hak 'Ali AS.

No comments:

Post a Comment