Tuesday, July 12, 2011

SYIAH DAN PENCINTA AHLUL BAIT BEBAS DARI PENYAKIT KHUNSA

Al-Mufadhdhal telah berkata: Aku telah bertanya Maulaaya al-Sadiq a.s tentang bagaimana seorang lelaki suka bernikah [dengan lelaki] sebagaimana perempuan menyukainya [dengan perempuan] dan dia terus melakukannya? Al-Sadiq a.s telah berkata: Sesungguhnya anda telah bertanya, wahai Mufadhdhal, tentang ahli najis kemudian ahli kotoran, sesungguhnya Allah tidak menguji seorang daripada para wali-Nya, Syiah kita dan mukminin dengan perkara tersebut.

       Wahai Mufadhdhal, penyakit ini terlepas daripada mukminin selain daripada musuh kita dan musuh Syiah kita. Bagaimana Allah menguji mukmin dengan penyakit ini sedangkan mereka suci? Adapun perempuan mukminat di kalangan Syiah kita, mereka adalah suci dan jauh daripada najis. Sesiapa yang mengingkari wilayah Amir al-Mukminin atau memarahi di dalam hatinya seorang daripada para wali-Nya, maka Allah mengujinya dengan penyakit najis ini. Al-Mufadhdhal telah berkata: Wahai Maulaaya, berita telah sampai kepadaku tentang seorang lelaki yang mempunyai penyakit ini, tetapi dia menyebut di dalam percakapannya bahawa dia mewalikan Amir al-Mukminin, apakah anda fikir tentang kata-katanya itu?

      Al-Sadiq a.s telah berkata: Dia telah berbohong, demi Yang telah memecahkan biji-bijian dan membebaskan jiwa-jiwa, sesungguhnya Amir al-Mukminin kadang-kadang dicintai juga oleh kafir. Kafir dan mukmin yang mencintainya bebas daripada penyakit ini. 
(DIPETIK DARI KITAB AL HAFT AL SYARIF)

No comments:

Post a Comment