Thursday, July 14, 2011

Tingkatan Persahabatan


            
       Abu Abdullah a.s berkata: Sesungguhnya mereka yang anda menganggap sebagai sahabat tetapi apabila anda menguji mereka, maka anda akan mendapati mereka terbahagi kepada beberapa peringkat: Pertama: Mereka adalah seperti singa pada membesar-besarkan makan. Kedua: Mereka seperti serigala di dalam kemudaratan. Ketiga: Mereka seperti anjing di dalam mengerak-gerakan ekornya. Keempat: Mereka seperti musang di dalam tipu muslihat dan pencurian. Bentuk mereka bermacam-macam, tetapi pekerjaan mereka adalah satu. Apakah anda akan lakukan jika anda ditinggalkan keseorangan, tanpa ahli dan anak melainkan Tuhan semesta alam?[1]
       Al-Sadiq a.s berkata: Sahabat musuh Ali a.s adalah musuh Ali a.s.[2]
       Al-Ridha a.s berkata: Apabila anda di dalam kesusahan, maka kamu pohonlah pertolongan melalui kami kepada Allah iaitu firman-Nya Surah al-A‘raf (7): 180 “Hanya milik Allah asma’ al-Husna maka pohonlah kepada-Nya dengannya”[3]
       Beliau berkata: Amir al-Mukminin a.s berkata: Janganlah anda menampakkan gigi anda sedangkan keburukan telah dilakukan, anda tidak dapat mengelakkan azab dari amalan yang jahat[4].


[1] Ibid,  xvi,  49
[2] Al-Majlisi,  Bihar al-Anwar,  xvi,  53
[3] Ibid,  ix,  68
[4] Al-Kulaini, al-Kafi,  ii, 66
(DIKUTIP DARI AL IKHTISAS)

No comments:

Post a Comment