Wednesday, July 6, 2011

Pembenci keluarga Nabi


162. Beberapa orang sahabat kami, daripada Sahl bin Ziyad daripada Ibn Fadhdhal daripada Hanan, daripada Abu Abdullah a.s bahawa beliau a.s berkata: Beliau a.s tidak mengambil berat mengenai nasibi sama ada dia mengerjakan solat atau dia berzina54 (la yubaali bi al-Nasibi sallaa am zanaa). Kerana ayat ini diturunkan kepada mereka “Bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas” al-Ghaasyiah (88): 3-4.

(Dikutip dari kitab Raudhat al Kafi)

No comments:

Post a Comment