Thursday, July 14, 2011

Bab Kias



Mu‘alla bin Muhammad bin Ja‘far daripada sebahagian sahabat kita telah meriwayatkannya secara marfu‘  kepada Abu Abdullah a.s berkata: Sesungguhnya orang yang pertama  menggunakan kias adalah Iblis. Dia berkata: Engkau telah menciptakan aku daripada api dan Engkau telah menciptanya daripada tanah. Jika Iblis mengetahui ciptaan Allah pada Adam, nescaya dia tidak akan bermegah ke atasnya. Kemudian beliau berkata: Sesungguhnya Allah a.w telah mencipta malaikat daripada cahaya, Jin daripada api, sebahagian Jin daripada angin dan sebahagiannya daripada air. Dia telah mencipta Adam daripada tanah.
Kemudian Dia telah mengadunkan pada Adam cahaya (al-Nur), api, angin dan air. Maka dengan cahaya Adam dapat melihat, memikir dan memahami. Dengan api Adam dapat makan dan minum jika tidak ada api di tali perut, maka ia tidak akan melumatkan makanan. Jika tidak ada angin di dalam perut manusia yang  menyalakan api di dalam tali perut, nescaya ia tidak menyala. Jika tidak ada air di dalam perut manusia memadamkan kepanasan tali perut, nescaya api akan membakar perut manusia.  Justeru Allah telah menghimpunkan pada Adam lima sifat (termasuk tanah). Sementara Iblis memiliki satu sifat sahaja. Dengannya dia telah bermegah ke atas Adam[1].


[1] Al-Majlisi,  Bihar al-Anwar,  xiv,  477
(DIKUTIP DARI AL IKHTISAS, SYAIKH MUFID)

No comments:

Post a Comment