Wednesday, July 6, 2011

Syi‘ah Kami Adalah Hawaari Kami. Sekiranya Anda Memukul Batang Hidung Pencita-Pencinta Kami Dengan Pedang, Nescaya Mereka Tidak Memarahi Kami.




396. Ibn Mahbub telah memberitahu kami, daripada Abu Yahya Kaukab al-Damm, daripada Abu Abdullah a.s berkata: Sesungguhnya hawaari Isa adalah Syi‘ahnya dan Syi‘ah kami adalah hawaari kami. Hawaari Isa bukanlah lebih mentaatinya daripada hawaari kami kepada kami. Sesungguhnya Isa a.s berkata kepada hawariyyin: “Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku kepada Allah. Para hawariyyin berkata: Kamilah penolong-penolong kepada Allah”. Surah Ali Imraan (3):52. Tidak, mereka tidak menolongnya dan mereka tidak memerangi Yahudi kerananya. Tetapi Syi‘ah kami, demi Allah, semenjak Allah mematikan Rasul-Nya sentiasa menolong kami, berperang kerana kami. Mereka dibakar, disiksa, diusir di seluruh negara, semoga Allah memberi balasan kebaikan kepada mereka kerana menolong kami. Amir al-Mukminin a.s berkata: Sekiranya anda memukul batang hidung pencita-pencinta kami dengan pedang, nescaya mereka tidak memarahi kami (lau dharab-ta khaisyuma muhibbii-naa bi al-Saif maa abghadhuu-naa), dan demi Allah, sekiranya anda mendekati golongan yang memarahi kami dan member harta kepada mereka, nescaya mereka tidak mencintai kami (wa wa llahi lau adnai-ta ilaa mubghidhii-naa wa hathau-ta la-hum mina l-Maal maa ahabbuu-naa).
(RAUDHAT AL KAFI)

No comments:

Post a Comment