Wednesday, July 13, 2011

FADHILAT MENUNAIKAN HAJAT MUKMIN


Daripada Ali bin Ja‘far daripada saudaranya Musa bin Ja‘far a.s berkata: Aku telah mendengarnya berkata: Sesiapa yang telah didatangi saudaranya muslim di dalam sesuatu hajat, maka sesungguhnya ia adalah  suatu  rahmat  daripada Allah  kepadanya. Jika beliau menerimanya, maka sesungguhnya beliau telah menyambungkannya  dengan  wilayah  kami iaitu sambungan dengan wilayah  Allah Jika beliau menolaknya dari menunaikan hajatnya  sedangkan beliau mampu melaksanakannya, maka Allah akan menguasai ke atasnya dengan api neraka yang  membakarnya di dalam kuburnya sehingga hari Kiamat sama ada beliau diampuni ataupun diseksa, kerana keuzurannya kepada yang berhajat adalah lebih buruk keadaannya[1].

(DIPETIK DARI AL IKHTISAS, SYAIKH MUFID)[1] Al-Kulaini, al-Kafi, ii, 196

No comments:

Post a Comment