Wednesday, August 3, 2011

Syiah tolak "al Quran dan hadis"

Kod: 252429 Tanggal: 2011/07/10Sumber: ABNA.co
print


Kritik Hadis Al-Quran Wa Sunnati
Terdapat beberapa orang ulama Ahlusunnah mengkritik hadis Al-Quran Wa Sunnati sehingga Wahabi menuduh salah seorang daripada mereka sebagai Syiah tanpa memperdulikan kebenaran. Sebenarnya hadis ini ditemui di dalam Muwatta’ Imam Malik dan beberapa kitab sirah. Imam Malik membawa hadis tersebut dalam bentuk terputus iaitu ‘telah sampai kepada Malik’ (انه بلغه). Siapa yang sampaikan kepada Malik? Beliau tidak menerangkannya secara terperinci sedangkan Malik wafat pada tahun 179 Hijrah iaitu lebih seratus tahun setelah kewafatan Nabi. Hadis Al-Quran-Wa Sunnati tersebut ialah:

وحدثني عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه

Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, iaitu Kitabullah (Al Qur'an) dan sunnah.

- Kitab Muwatta Imam Malik, jilid 2 halaman 899.

Namun apakah Kitab Malik muktabar atau tidak? Dalam perkara ini ulama Ahlusunnah sesama sendiri berselisih pendapat. Sekarang kita tidak mengatakan sesuatu terhadap ulama Ahlusunnah kerana menghormati mereka dan kita turut mengecam sebarang penghinaan terhadap karakter tokoh besar Ahlusunnah seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafie, Imam Ahmad dan Ibnu Hanbal. Selain itu kita juga wajib menghormati mereka.

Ibnu Hazm Al-Andalusi ketika berbicara tentang Kitab Al-Muwatta’ Imam Malik mengatakan:

في الموطأ ثلاثمائة و نيف مرسلاً و فيه نيف و سبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها و فيه أحاديث ضعيفة و هاها جمهور العلماء.
تنوير الحوالك للسيوطي، ص8

Di dalam kitab Al-Muwatta terdapat lebih tiga ratus, riwayat Mursal, dan di dalamnya lebih tujuh puluh hadis yang Imam Malik sendiri tidak beramal dengannya. Di dalam nya terdapat hadis-hadis Dha’if dan yang didha’ifkan oleh Jumhur Ulama.
- Tanwir Al-Hawalik, Lil-Suyuthi, halaman 8

Laith bin Sa’d mengatakan:

أحصيت على مالك سبعين مسألة و كلها مخالفة لسنة النبي (صلي الله عليه و سلم) مما قال مالك فيها برأيه.
جامع بيان العلم و فضله لإبن عبد البر، ج2، ص148 ـ أضواء البيان للشنقيطي، ج7، ص361 ـ أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو رية، ص299

Aku menghitung 70 masalah tentang Imam Malik, dan pandangan Malik semuanya bertentangan dengan Sunnah Nabi (s.a.w).
- Jami’ Bayan Al-Ilm Wa Fahdluhu, Ibnu Abdl Bar, jilid 2 halaman 148.

Ahlusunnah mempunyai pandangan begini terhadap Malik, bahkan ada banyak lagi pendapat yang jelas tentang Malik.
Namun pertanyaan selanjutnya, ‘Apakah riwayat Kitaballah Wa Sunnati terdapat dalam kitab Sahih Sitah yang lain atau tidak?’ Jawapannya riwayat ini tidak ada di dalam Sahih Bukhari. Sahih Muslim tidak ada riwayat Kitaballah Wa Sunnati, namun sebaliknya riwayat yang dinukilkan ialah Kitaballah Wa ‘Itrati.

Ahmad bin Hanbal mengatakan, jikalau anda tidak menemui sebuah riwayat di dalam kitabku, ketahuilah riwayat itu Dhaif – Muqaddimah Tahqiq Musnad Ahmad.

Himpunan hadis-hadis Musnad Ahmad hampir 30,000 riwayat. Biografi Ahmad bin Hanbal ialah:

إن هذا الكتاب قد جمعته و انتقيته من أكثر من سبع مئة ألف و خمسين ألفا، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه و إلا فليس بحجة.
سير أعلام النبلاء للذهبي، ج11، ص329 ـ أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو رية، ص328

Sesungguhnya kitab ini, telah saya himpunkan tujuh ratus lima puluh ribu riwayat. Dalam setiap riwayat daripada Rasulullah yang berselisih di kalangan umat Islam, maka rujuklah padanya (kitab Musnad Ahmad). Andainya tidak ditemui di dalamnya maka ia bukanlah hujjah.
-Siyar A’lam Al-Nubala’, jilid 11 halaman 329

Oleh kerana riwayat Kitaballah Wa Sunnati tidak ada di dalam Musnad Ahmad, maka ia bukanlah hujjah.
Hakim Nisyaburi juga membawa ke-dua-dua riwayat Kitaballah Wa Itrati dan Kitaballah Wa Sunnati di dalam Mustadrak Ala As-Sahihain. Namun beliau membuat kesimpulan riwayat Kitaballah Wa ‘Itrati dengan mengatakan:
هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين.
المستدرك علي الصحيحين للحاكم النيشابوري، ج3، ص109

Riwayat ini mempunyai syarat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim
- Al-Mustadrak Ala As-Sahihain Lil Hakim Al-Nisyaburi, jilid 3 halaman 109

Ketika beliau membawa riwayat Kitaballah Wa Sunnati, beliau mengatakan:


و ذكر الإعتصام بالسنة في هذه الخطبة غريب.
المستدرك علي الصحيحين للحاكم النيشابوري، ج1، ص93

Sebutan berpegang kepada Sunnah di dalam sabda Nabi ini Gharib (aneh).
- Al-Mustadrak Ala As-Sahihain, jilid 1 halaman 93

Muttaqi Al-Hindi di dalam Kanzul Ummal jilid 1 halaman 187, hadis ke 995, ketika menukilkan hadis Kitaballah Wa Sunnati, beliau mengatakan:غريب جدا عن أبي هريره.

Sangat Gharib, daripada Abu Hurairah.

Abu Munzir Shami di dalam Zahratul Itrah Fil Hadis Al-‘Trah, halaman 4, penerbit Darul Faqih mengatakan:

فلا يصح من هذه الأحاديث في الإعتصام بالسنة مع الكتاب حديث بنفسه و لا بغيره و إن ذلك غريب كما ذكره الحاكم.

Tidak ada hadis-hadis berpegang kepada Sunnah (Wa Sunnati) yang sahih, tidak juga yang lain dapat mensahihkannya kerana ia Gharib seperti yang disebut oleh Al-Hakim.

Iaitu Hadis ini sendiri tidak sahih, dan tidak ada sokongan riwayat lain yang dapat kita mengandaikan bahawa ianya sahih.

Yang lebih penting dari semua ini ialah Hasan Al-Saqqaf seorang ulama Ahlusunnah Jordan pada zaman ini, beliau berkata:

و أما حديث «تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله و سنتي» الذي يردده الناس فيما بينهم و يقوله الخطباء على المنابر، فحديث موضوع مكذوب، وضعه الأمويون و أتباعهم ليصرفوا الناس عن هذا الحديث الصحيح في العترة، فانتبه لذلك جدا!! و قد ذكرت جميع طرقه و بينت ما في أسانيده من الكذابين و الوضاعين في آخر كتابي «صحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم» ص 289.
صحيح شرح العقيدة الطحاوية لحسن بن علي السقاف، ص178

Hadis ini Kitaballah Wa Sunnati yang dibicarakan di kalangan mereka, dan yang dibacakan oleh tok Khatib di atas minbar-minbar adalah hadis palsu dan dusta. Bani Umayyah dan pengikut mereka merekaciptanya supaya orang ramai terpesong dari hadis Sahih Kitaballah Wa 'Itrati. Oleh itu berwaspadalah terhadap perkara ini dengan bersungguh-sungguh.

- Shahih Sharh Al-'Aqidah AL-Thahawiyah, halaman 178

No comments:

Post a Comment