Wednesday, July 13, 2011

Syiah Ali Muhammad diampun sebelum memohon ampun

      Sahal bin Ziad  al-Adami telah memberitahu aku berkata: Urwah bin Yahya telah memberitahu aku daripada Abu Sa‘id al-Madai’ni berkata: Aku berkata kepada Abu Abdullah a.s: Apakah pengertian firman Allah a.w di dalam Surah al-Qasas (28):46 “Dan tiadalah kamu berada berhampiran gunung Tur, ketika kami menyeru(musa)? Beliau a.s berkata: Kitab untuk kami, Allah telah menulisnya wahai Abu Sa‘id, pada satu daun (kertas) sebelum Dia mencipta makhluk dua ribu tahun ada bersamanya di Arasy atau di bawah Arasy-Nya tertulis di dalamnya: Wahai syi‘ah Ali Muhammad! Aku telah memberi kepada kamu sebelum kamu memohon kepada-Ku (Ya syi‘ata Ali Muhammad, a‘taitu-kum qabla an tas’aluni). Aku telah mengampuni untuk kamu sebelum kamu memohon ampun daripada-Ku (wa ghafartu la-kum qabla an tastaghfiruni). Siapa yang telah mendatangi-Ku di kalangan kamu dengan wilayah ali Muhammad, maka Aku akan menempatkannya di syurga-Ku dengan rahmat-Ku (man atani min-kum bi-wilayati ali Muhammad askantu-hu jannati bi-rahmati)[1]


[1] Ibid,  119

(DIKUTIP DARI AL IKHTISAS, SYAIKH MUFID)

1 comment:

  1. Berbahagialah kita Para Pengikut Ali!
    Allahumma shalli 'alaa Muhammad wa aali Muhammad.

    ReplyDelete