Wednesday, July 6, 2011

Fatimah a.s. tidak meridhai Umar dan Abu Bakr


       Aku tidak meridhai kalian berdua selama-lamanya sehingga aku berjumpa bapaku Rasulullah. Dan aku akan memberitahunya apa yang telah kalian berdua lakukan. Dia akan menjadi hakim. Ibn Abbas berkata: Ketika itu Abu Bakr menyeru Neraka Wail dan kecelakaan. Dia berasa amat sedih. Lalu Umar berkata: Anda bersedih wahai Khalifah Rasulullah kerana kata-kata seorang perempuan?[1] Ibn Abbas berkata: Fatimah a.s. hidup empat puluh hari[2] selepas kewafatan bapanya.


[1] Fatimah a.s. adalah salah seorang Wanita al-‘Alamin dan bukan wanita biasa. Lihat Ibn al-Maghazali, al-Manaqib, hlm. 363.
[2] Al-Bukhari, Sahih, vi, hlm. 177 menyatakan bahawa Fatimah a.s. telah hidup selepas kewafatan Nabi Saw. selama enam bulan.
(DIKUTIP DARI KITAB SULAIM B. QAIS W90H)

No comments:

Post a Comment