Tuesday, July 12, 2011

'ILLIYYIN

Justeru Allah telah menciptakan Muhammad s.a.w, Ali, para wasi, para imam dan pengikut-pengikut di kalangan Syiah mereka. Dia telah menciptakan mereka daripada cahaya-Nya dan meletakkan mereka di dalam rahmat-Nya. Mereka adalah roh-roh yang baik, lagi suci, bersih daripada bahaya dan halangan. Ia telah menjadi baik dengan penerimaan al-Wilayah. Sesungguhnya badan-badan dijadikan sebagai ujian kepada mukminin dalam pemerintahan kafir lagi zalim kerana urusan yang terdahulu pada ilmu-Nya. Sesungguhnya Allah telah berfirman tentang roh-roh mukminin: “Sekali-kaili tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang baik itu (tersimpan) dalam ‘illiyyiin. Tahukah anda apakah ‘illiyyyiin itu? Iaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh para malaikat yang dekat (kepada Allah).” (Surah al-Mutaffifin (83): 18-21)

(DIPETIK DARI KITAB AL HAFT AS SYARIF)

1 comment: