Wednesday, July 13, 2011

MUKMIN DAPAT PAHALA BILA DIAM

Al-Sadiq a.s berkata: Seorang mukmin ditulis baik selama beliau berdiam (sakitan). Apabila beliau bercakap, beliau ditulis baik atau jahat.

Beliau berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: Seorang lelaki yang baik akan membawa khabar yang baik dan seorang lelaki yang jahat akan membawa khabar yang jahat.
(DIPETIK DARI AL IKHTISAS)

No comments:

Post a Comment