Monday, July 18, 2011

DIALOG MENGENAI TUDUHAN BHW RASULULLAH SYAK PADA KENABIANNYA DALM MUKTAMAR BAGHDAD


Rasulullah S.A.W  Syak Pada Kenabiannya
        
       Al-‘Alawi berkata: Kemudian sesungguhnya Ahl al-Sunnah berkata bahawa Rasulullah s.a.w telah mengesyaki pada kenabiannya sendiri.

       Al-‘Abbasi berkata: Ini adalah pembohongan yang nyata.

       Al-‘Alawi berkata: Tidakkah kamu melihat di dalam kitab-kitab kamu menyatakan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Tidak terlambat Jibrail ke atasku sekali melainkan aku menyangka bahawa dia turun kepada Ibn al-Khattab” (Ma abta’a Jibrail ‘alayya marratan illaa wa zanan-tu anna-hu nazala ‘ala Ibn al-Khattab) sedangkan di sana terdapat beberapa ayat al-Qur’an yang menunjukkan bahawa Allah telah mengambil perjanjian daripada Nabi Muhammad s.a.w di atas kenabiannya?

Raja Meminta Penjelasan

       Raja berkata kepada wazir: Adakah benar apa yang dikatakan oleh al-‘Alawi bahawa hadis ini ada di dalam kitab-kitab Ahl al-Sunnah?

       Wazir berkata: Ya, ia ada di dalam beberapa kitab Ahl al-Sunnah[1].

       Raja berkata: Ini adalah kafir secara langsung (al-Kufr bi-‘Aini-hi).


[1] Ibn Abi al-Hadid, Syarh Nahj al-Balaaghah, iii, hlm.124.

No comments:

Post a Comment