Wednesday, July 6, 2011

Tak ada Baiknya menentang keluarga Nabi Muhammad SAW dan menindas kaum syiah


51. Daripadanya, daripada Ahmad bin Muhammad, daripada Ali bin al-Hakam, daripada Hassan daripada Abu Ali berkata: Aku telah mendengar Abu Abdullah a.s berkata: Janganlah kamu menyebut rahsia kami menyalahi lahiriah kami (la tazkuruu sirra-naa bi-khilafi ‘alaniyyatinaa) dan berterang-terangan kami menyalahi rahsia kami (wa la ‘alaniyyata-naa bi-khilafi sirri-naa). Memadailah kamu berkata apa yang kami katakan, kamu diam apa yang kami diam. Sesungguhnya kamu telah ketahui bahawa Allah a.w tidak akan menjadikan kebaikan kepada seseorang yang menyalahi kami. Sesungguhnya Allah berfirman di dalam Surah al-Nur (24): 63 “Maka hendaklah golongan yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih” (Dikutip dari RAUDHAT KAFI)

No comments:

Post a Comment