Wednesday, July 6, 2011

Sesiapa Mencintai Kamu Sebagai Penganut Syi‘ah, Akan Masuk Syurga.

367. Abu Ali al-Asy‘ari, daripada Muhammad bin Abd al-Jabbar, daripada Safwan bin Yahya, daripada Abu al-Yasa‘, daripada Abu Syabl Safwan berkata: Aku tidak mengetahui selain aku telah mendengar daripada Abu Syabl berkata: Abu Abdullah a.s berkata: Sesiapa yang mencintai kamu sebagai penganut Syi‘ah (man ahabba-kum ‘alaa maa antum ‘alai-hi), akan masuk syurga sekalipun dia tidak berkata sebagaimana kamu berkata (dakhala al-Jannata wa in-lam yaqul kamaa taquuluun) (Pencinta kepada pengikut Ahlu l-Bait a.s akan ke syurga Insya’ Allah)

No comments:

Post a Comment