Sunday, June 26, 2011

REDHA DI HARI PEMBALASANDi dalam Bab II, "Sawaiq al-Muhriqah", Ibn Hajar mencatatkan Hafiz Jamaluddin Mohammad bin Yusuf Zarandi Madani (seorang faqih dan ulama di kalangan mazhab saudara) yang mengatakan, tatkala engkau dan pengikut-pengikut (Syi'ah) engkau akan datang pada Hari Pembalasan kelak di dalam keadaan diredhai Allah dan Allah redha terhadap kamu semua. Musuh-musuh engkau akan berasa cemburu dan tangan mereka akan dibelenggu ke leher mereka." Kemudian Ali AS bertanya siapakah musuhnya. Rasulullah SAWAW menjawab,"Orang-orang yang memusuhi engkau dan yang menghina engkau." Allamah Samhudi di dalam "Jawahirul", dengan pengesahan Hafiz Jamaluddin Zarandi Madani dan Nuruddin Ali bin Mohammad bin Ahnmad Maliki Makki yang terkenal sebagai Ibn Sabbagh, yang dianggap sebagai ulama yang berwibawa dari kalangan ulama saudara dan juga seorang ahli ilmu kalam, di dalam bukunya "Fusul al-Muhimmah", pada halaman 122, memetik daripada Abdullah bin Abbas bahawa, apabila ayat tersebut diwahyukan, Rasulullah SAWAW bersabda kepada Ali AS,

"Engkau dan Syi'ahmu. Engkau dan merekalah yang akan datang di Hari Pembalasan kelak dengan penuh keredhaan dan kepuasan, manakala musuh-musuh engkau akan datang dengan kesedihan dan terbelenggu tangan-tangan mereka."
No comments:

Post a Comment