Wednesday, July 13, 2011

MUKMIN BUKAN PEMBOHONG

Al-Hasan bin Mahbub berkata: Aku telah berkata kepada Abu Abdullah: Adakah mukmin menjadi seorang yang bakhil? Beliau berkata: Ya, beliau berkata: Aku berkata: Adakah beliau menjadi seorang pengecut (jabbanan)? Beliau berkata: Ya, aku berkata: Adakah beliau menjadi seorang pembohong (kadhiban)? Beliau berkata: Tidak, dan tidak pula bersifat dingin, kemudian beliau berkata: Seorang mukmin dari segi tabiatnya (seperti orang lain) boleh melakukan semua perkara selain dari pengkhianatan dan pembohongan[1].

(DIPETIK DARI AL IKHTISAS, SYAIKH MUFID)[1] Al-Majlisi, Bihar al-Anwar,  xvi, 168

No comments:

Post a Comment