Monday, August 4, 2014

Ayatullah Burujurdi r.a sebagai Marja' terbesar di Iran dan sebagai salah satu guru fiqh Imam Khomeini r.a bermimpi di padang mahsyar

Suatu hari, Ayatullah Burujurdi r.a sebagai Marja' terbesar di Iran dan sebagai salah satu guru fiqh Imam Khomeini r.a bermimpi di padang mahsyar. Ketika beliau r.a ingin mengikuti barisan yg tampak mudah dan pertanyaannya sederhana (orang umum),salah satu petugas Allah a.s di sana menanyakan:

"Mahu ke mana kamu?"

Beliau r.a menjawab: "Mahu ke barisan itu"

Petugas a.s: "Waktu di dunia, kamu termasuk golongan apa?"

Beliau r.a menjawab: "Golongan ulama"

Petugas a.s: "Kalau begitu ke marilah dan tunjukkan apa yang pernah kamu lakukan"

Beliau r.a mendekati petugas tersebut lalu menyodorkan salah satu buku / kitab karangannya. Lalu, mulailah petugas a.s itu bertanya perbaris dari kitab yang ditulisnya itu. Bertanya maksudnya dan dalil-dalilnya dari setiap baris tulisannya tersebut. Begitu terasa berat dengan pelbagai pertanyaan itu sampai beliaupun r.a terbangun daripada tidurnya.

Sejak hari itu, beliau r.a tidak keluar rumah lagi dan hanya memohon ampunan dan ridhaNya selama tiga tahun sebelum akhirnya beliau r.a meninggalkan dunia fana ini.

No comments:

Post a Comment