Wednesday, August 3, 2011

ZAMAKSHARI: JIKA MEREKA BERTANYA TENTANG MAZHABKU...Az-Zamakshari (pengarang Tafsir terkenal) yang lahir 467 Hijrah/1075 Masehi dan meninggal 537 Hijrah/114 Masehi, seorang Hanafi, telah menggambarkan kedudukan madzhab Empat/Ahlul Sunnah pada masa itu (abad ke-5 Hijrah) seperti berikut:


Jika mereka bertanya tentang madzhabku,
Aku berdiam diri lebih selamat,

Jika aku mengakui sebagai seorang Hanafi,
Nescaya mereka akan mengatakan aku mengharuskan minuman arak,

Jika aku mengakui bermadzhab Syafie, mereka akan berkata: Aku menghalalkan 'berkahwin dengan anak perempuan (zina)ku sedangkan berkahwin dengan anak sendiri itu diharamkan,

Jika aku seorang Maliki, mereka berkata: Aku mengharuskan memakan daging anjing,

Jika aku seorang Hanbali, mereka akan berkata: Aku menyamakan Tuhan dengan makhluk,

Dan jika aku seorang ahli al-Hadith, mereka akan berkata: Aku adalah seekor kambing jantan yang tidak boleh memahami sesuatu.
(Lihat Tafsir al-Kasysyaf, Cairo, Jilid, II, hal.494)

Ahli al-hadis: Kebiasaannya (pada zaman tersebut) menerima semua hadis sama ada sahih atau tidak- asalkan hadis), dan lebih suka beramal walaupun menggunakan hadis dhaif (lemah). Sebab itu diumpamakan seperti seekor kambing jantan!

No comments:

Post a Comment